POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima. Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišcenja na ovom sajtu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju uskladivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o licnosti (GDPR).

VRSTE PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Podaci koje ćemo prikupljati i obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate ukoliko ste zainteresovani za prodaju, kupovinu ili rentiranje nekretnine, a to podrazumeva sledeće:

SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA

Vaši lični podaci kojisu definisani pod tačkom 1. Ovog obaveštenja, biće prikupljeni ukoliko se interesujete za kupovinu, prodaju, rentiranje nepokretnosti u vezi sa objavljenim nepokretnostima na našem sajtu. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim interesovanjem i razumevanjem Vaših potreba. Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

NAČIN KORIŠĆENJA PODATAKA

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.

INFORMACIJE O KORISNICIMA PODATAKA

Direktna prodaja stanova BG doo Vaše podatke o ličnosti neće dati na korišćenje trećim licima, izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi.

OBAVEZNOST I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

VAŠA PRAVA

U skladu sa Zakonom, imate prava da na Vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

OSTALE INFORMACIJE BITNE ZA OBRADU VAŠIH PODATKA

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba i biće tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

MERE ZAŠTITE

Direktna prodaja stanova BG doo preduzeće odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

SAGLASNOST

Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim dajem saglasnost da Direktna prodaja stanova BG doo može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

Direktna prodaja stanova BG doo
Sva prava zadržana © 2020
Izrada sajta Creative Web